Deze sprong nemen wij graag voor u.

De verhaalschadeservice

Welke schade kan ik melden?  

Alle schade die u lijdt en waarvoor een andere partij aansprakelijk is. 

Waar kan ik mijn schade melden?

U kunt uw schade melden via het online schadeformulier.
Is dit formulier niet geschikt om uw schade te melden, vul dan ons contactformulier in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
Wilt u ons direct spreken, neemt u dan telefonisch contact met ons op via 010 - 226 67 27.

Geldt dit ook voor letselschade?

Ja, ook als u letsel heeft opgelopen door een ongeval kunt u dit bij ons melden.
Ook hier geldt dat het moet gaan om een ongeval waarbij iemand anders dan u aansprakelijk is.

Het kan gaan om uw letsel of om het letsel van een medepassagiers. Maar dit geldt niet allen voor autoschade. U bent bijvoorbeeld als fietser of voetganger aangereden.
En dan gaat het niet alleen om de letselschade maar ook een eigen risico wat u moet betalen, medicijngebruik naar aanleiding van dit letsel, kledingschade, misgelopen inkomsten, gemaakte kosten in de huishouding, enz. 

Al deze kosten kunnen op de aansprakelijke tegenpartij verhaald worden en zal voor u verzorgt worden door erkende  en bekwame letselschadejuristen die beschikken over de benodigde vakdiploma's en jarenlange werkervaring.

Hoe weten jullie hoe hoog mijn schade is?

Wat betreft een autoschade kunt u bij een willekeurige reparateur een schatting van de schade vragen. Is dit bedrag meer dan € 600,00 dan is expertise nodig. U geeft aan ons door naar welke reparateur de expert moet en op welke dag de auto bij de door u gekozen reparateur staat, dan zorgen wij dat die dag de expert komt om de schade op te nemen.

Uw letselschade wordt behandeld door erkende en bekwame letselschadejuristen waarbij deze een afspraak met u maken om een bezoekafspraak af te spreken. 

Voor overige schade wordt in samenspraak met u bekeken of expertise gewenst is of dat volstaan klan worden met aankoopnota's van de beschadigde goederen.

En is dit allemaal gratis?

Wij maken natuurlijk wel kosten om de schade voor u te verhalen. Al deze kosten die u eigenlijk zou moeten betalen schieten wij voor en/of de kosten die u gemaakt heeft declareren wij bij de aansprakelijk verzekeraar.

Uiteindelijk is deze service voor u dus gratis.

Ik heb door de aanrijding geen auto maar wel vervoer nodig

Er geldt een schadebeperkingsplicht. Dit houdt in dat u zoveel mogelijk schade(kosten) moet beperken. Dus heeft u voor die dagen een eigen oplossing dan is er geen recht op vergoeding van gemaakte huurkosten van een vervangende auto.

Heeft u geen eigen oplossing maar toch vervoer nodig dan heeft u recht op vervangend vervoer voor de dagen dat uw auto gerepareerd wordt plus de dag dat uw auto bij de reparateur staat voor het bezoek van de expert.
De verzekeraar zal 75% van deze kosten vergoeden.

Is de auto total loss dan is er over het algemeen recht op maximaal 14 dagen autohuur (ook weer 75% van deze kosten zullen worden vergoed).

Is deze service ook gratis bij een aanrijding met een buitenlandse tegenpartij?

Nee, dit is de enige uitzondering.  De buitenlandse verzekeraars betalen over het algemeen geen behandelingskosten.

Hiervoor rekenen wij € 175,00 aangezien deze werkzaamheden in verband met de taal en werkwijze gecompliceerder is dan een schade die in Nederland is veroorzaakt.
Dit bedrag wordt in mindering gebracht als wij het schadebedrag van de verzekeraar van de tegenpartij hebben ontvangen en aan u doorbetalen.
Lukt het ons niet om de schade te verhalen dan hoeft u deze kosten niet te betalen.

Overigens claimen wij deze kosten altijd wel bij de (buitenlandse)verzekeraar en worden deze kosten toch vergoed dan krijgt u deze uiteraard van ons terug.